Skip to content

Õppeasutuse lõpetaja

Kutse taotlejat hinnatakse läbi protsessi, mille käigus antakse kindlate kokkulepitud hindamiskriteeriumite alusel õiglane ja erapooletu hinnang kutse taotleja kompetentsuse taseme kohta vastavalt kutsestandardis kirjeldatud tegevusnäitajatele.

Hindamisstandardid on reeglistik, millega peavad tuttavad olema kõik osapooled. Vii end kurssi, et olla valmis kutseeksamiks.

Hindamisstandardid õppeasutuse lõpetajale

 

TASE 3

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik

TASE 4

Automaaler

TASE 4

Autoplekksepp

TASE 4

Mootorsõidukitehnik

Spetsialiseerumine: sõiduautotehnik

TASE 4

Mootorsõidukitehnik

Spetsialiseerumine: liikurmasinatehnik

TASE 4

Mootorsõidukitehnik

Spetsialiseerumine: veoauto- ja bussitehnik

TASE 4

Mootorsõidukitehnik

Spetsialiseerumine: väikemasina-, mootor- ja jalgrattatehnik

TASE 5

Autokeretehnik

TASE 5

Mootorsõidukidiagnostik

TASE 5

Sõidukite kere- ja värvitööde meister

OSAKUTSE
TASE 4

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja

OSAKUTSE
TASE 5

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja

Kutse taotlemine

Kutse andja korraldab kutsete andmist ja kutsete taastõendamist vähemalt kaks korda kalendriaastas, üldjuhul talveperioodil ja kevad-suvisel perioodil.

Dokumentide vastuvõtt
01.12.2024 kuni 31.12.2024

1.    Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3
2.    Automaaler, tase 4
3.    Mootorsõidukitehnik, tase 4
4.    Autopleksepp, tase 4
5.    Autokeretehnik, tase 5
6.   Mootorsõidukidiagnostik, tase 5
7.   Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5
8.   Osakutse mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4
9.   Osakutse mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 5
Tasemeõppe lõpetajatele kutseeksami korraldamiseks esitab kool vormikohase taotlejate nimekirja kutseeksamite e-halduskeskkonnas.
Õppeasutuse lõpetaja sooritab kliimaseadme käitleja osakutse eksami mootorsõidukitehnik, tase 4 ja mootorsõidukidiagnostik tase 5 kutseeksami koosseisus ning eraldi dokumente ei nõuta.