Kutsed

Kutse andmise kord

Autokutseõppe Liidu kutse andmise kord sõidukite hoolduse ja remondi kutsealade kutsetele on kinnitatud Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu poolt detsember 2019. Kutse andmise kord on allalaetav siin:

Kutse andmise tasu

Kutseeksamite tasud on leitavad Kutsekoja veebilehel siin:

Autokutseõppe Liit annab järgmisi kutseid:

TASE 3

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik

Kutse taotlemise eeltingimus: taotletavale kutsele vastav kutseharidus või töökohal õppides ja tööalastel koolitustel omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

TASE 4

Autoplekksepp-komplekteerija

Kutse taotlemise eeltingimus: taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

TASE 4

Automaaler

Kutse taotlemise eeltingimus: taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

TASE 4

Autokeretehnik

Kutse taotlemise eeltingimused:
1) Põhiharidus;
2) Omandatud Autoplekksepp-komplekteerija, tase 3 või 4 kutse;
3) Töökogemus sõidukite keretöödega tegelevas remondiettevõttes autoplekksepp-komplekteerijana, kus töötamise ja enesetäiendamise käigus on kinnistatud ja arendatud kutsealaseid teadmisi ja praktilisi kutseoskusi;
4) Läbitud kutsealased täienduskoolitused või autokeretehniku õppekava kutseõppeasutuses.

TASE 4

Mootorsõidukitehnik

Kutse taotlemise eeltingimus: taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

TASE 5

Mootorsõidukidiagnostik

Kutse taotlemise eeltingimus: vähemalt keskharidus ja taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt keskharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

TASE 5

Sõidukite kere- ja värvitööde meister

Kutse taotlemise eeltingimus: taotletavale kutsele vastav kutseharidus või keskharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

Osakutseid:

TASE 4

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja

Kutse taotlemise eeltingimused:
1) Mootorsõidukite hooldamise ja remondialane kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused;
2) Taotletavale osakutsele vastava kutseharidusliku või täienduskoolituse õppekava läbimine tulenevalt Komisjoni määrusest (EÜ) nr 307/2008, mis sätestab vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 517/2014 teatavate mootorsõidukite teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate kliimaseadmetega tegelevate töötajate koolitusprogrammide miinimumnõuded.