Skip to content

Kutsed

Kutse andmise kord

Autokutseõppe Liidu kutse andmise kord sõidukite hoolduse ja remondi kutsealade kutsetele on kinnitatud Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu poolt november 2023. Kutse andmise kord on allalaetav siin:

Kutse andmise tasu

Kutseeksamite tasud on leitavad Kutsekoja veebilehel siin:

Autokutseõppe Liit annab järgmisi kutseid:

TASE 3

Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik

Kutse taotlemise eeltingimus: taotletavale kutsele vastav kutseharidus või töökohal õppides ja tööalastel koolitustel omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

TASE 4

Autoplekksepp

Kutse taotlemise eeltingimus: taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

Tulenevalt SA Kutsekoda 25.10.2021 korraldusest nr 1-3/38 jätkatakse Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4 (versioon 7), kutse andmist kutseõppe tasemeõppe lõpetajatele kuni 20.10.2024. Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4 (versioon 7) on saadaval siin.

TASE 4

Automaaler

Kutse taotlemise eeltingimus: taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

TASE 4

Mootorsõidukitehnik

Kutse taotlemise eeltingimus: taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

Tulenevalt SA Kutsekoda 25.10.2021 korraldusest nr 1-3/38 jätkatakse Mootorsõidukitehnik, tase 4 (versioon 10) kutse andmist kutseõppe tasemeõppe lõpetajatele kuni 20.10.2024. Mootorsõidukitehnik, tase 4 (versioon 10) on saadaval siin.

TASE 5

Autokeretehnik

Kutse taotlemise eeltingimused: vähemalt keskharidus ja taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt keskharidus ja kutsele vastav töökogemus sõidukite keretöödega tegelevas ettevõttes, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ning praktilised kutseoskused.

TASE 5

Mootorsõidukidiagnostik

Kutse taotlemise eeltingimus: vähemalt keskharidus ja taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt keskharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused.

TASE 5

Sõidukite kere- ja värvitööde meister

Kutse taotlemise eeltingimus: vähemalt keskharidus ja taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt keskharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ning praktilised kutseoskused.

Osakutseid:

TASE 4

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja

Kutse taotlemise eeltingimused:
1) Mootorsõidukite hooldamise ja remondialane kutseharidus või vähemalt põhiharidus ja töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused;
2) Taotletavale osakutsele vastava kutseharidusliku või täienduskoolituse õppekava läbimine tulenevalt Komisjoni määrusest (EÜ) nr 307/2008, mis sätestab vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 517/2014 teatavate mootorsõidukite teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate kliimaseadmetega tegelevate töötajate koolitusprogrammide miinimumnõuded.

Tulenevalt SA Kutsekoda 25.10.2021 korraldusest nr 1-3/38 jätkatakse Mootorsõidukitehnik, tase 4 (sh Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja osakutse) (versioon 10) kutse andmist kutseõppe tasemeõppe lõpetajatele kuni 20.10.2024. Mootorsõidukitehnik, tase 4 (sh Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja osakutse) (versioon 10) on saadaval siin.

TASE 5

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja

Kutse taotlemise eeltingimused:
1) Vähemalt keskharidus ja taotletavale kutsele vastav kutseharidus või vähemalt
keskharidus ja kutsele vastav töökogemus, kus töökohal õppides ja tööalastel koolitustel
on omandatud kutsealased teadmised ja praktilised kutseoskused;
2) Taotletavale osakutsele vastava kutseharidusliku või täienduskoolituse õppekava läbimine
tulenevalt Komisjoni määrusest (EÜ) nr 307/2008, mis sätestab vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 517/2014 teatavate mootorsõidukite teatavaid
fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate kliimaseadmetega tegelevate töötajate
koolitusprogrammide miinimumnõuded.