Skip to content

Liidust

Kes me oleme?

MTÜ Autokutseõppe Liit on 2007. a asutatud autokutseõppe edendajate vabatahtlik, sõltumatu, demokraatlik kutseühing.

Autokutseõppe Liidu põhitegevusalaks on autoerialade edendamine ning kutseeksamitega seotud toimingud. Lisaks tegevused, millega aktiivselt tegeleme:

  • autoerialade kutseõppe arendamine ja propageerimine
  • autokutseõppe tähtsustamine ühiskonnas
  • kutsemeisterlikkuse tõstmine ja kutsevõistluste korraldamine
  • õppekavade täiendamine ja arendamine
  • autoeriala kutsestandardite arendamine
  • autokutseõpetajate ettevalmistamise ja enesetäiendamise võimaluste laiendamine, nende kutsehuvide esindamine ja kaitsmine.

Detailse ülevaate Autokutseõppe Liidu antavatest kutsetest, kutsestandarditest, eksami tasudest ja kutsekomisjoni liikmetest leiad Kutsekoja lehelt