Liikmed ja juhatus

Autokutseõppe Liidu juhatus

29.04.2019 valiti uus juhatuse koosseis, mille volitused kehtivad kuni 28. aprill 2022.

Juhatuse koosseis

Ahti Aasala

Liige alates 09.01.2020 volituste kehtivusega 3 aastat.

Ene Pukk

Meelis Merila

Auliikmed

Autokutseõppe Liidu liikmed on oodatud tegema ettepaneku auliikme nimetamiseks. Kord aastas võib juhatus kinnitada Liidule auliikme, kelle osutatud teened väärivad erilist austusavaldust.

Tänukirjad ja diplomid

Tänukiri/diplom antakse isikutele ja ettevõtetele, kelle tegevus liidu, liitude hüvanguks
ja maine kujundamiseks on olnud märkimisväärne.

Ühine meiega!

Autokutseõppe Liiduga on oodatud ühinema kõik isikud ja ettevõtted, kes soovivad panustada autoerialade kutseõppe edendamisse.
Avaldus esita autokutse@gmail.com