Skip to content

Liikmed ja juhatus

Autokutseõppe Liidu juhatus

20.04.2022 valiti uus juhatuse koosseis, mille volitused kehtivad kuni 20. aprill 2025.

Juhatuse koosseis

Ahti Aasala

Liige alates 20.04.2022 volituste kehtivusega 3 aastat.

Kristina Kurotškina

E-post: autokutse@gmail.com

Tel: +372 5668 1400

Liige alates 20.04.2022 volituste kehtivusega 3 aastat.

Auliikmed

Autokutseõppe Liidu liikmed on oodatud tegema ettepaneku auliikme nimetamiseks. Kord aastas võib juhatus kinnitada Liidule auliikme, kelle osutatud teened väärivad erilist austusavaldust.

Tänukirjad ja diplomid

Tänukiri/diplom antakse isikutele ja ettevõtetele, kelle tegevus liidu, liitude hüvanguks
ja maine kujundamiseks on olnud märkimisväärne.

Ühine meiega!

Autokutseõppe Liiduga on oodatud ühinema kõik isikud ja ettevõtted, kes soovivad panustada autoerialade kutseõppe edendamisse.
Avaldus esita autokutse@gmail.com