Põhikiri

MTÜ Autokutseõppe Liidu põhikiri

Eesmärgid

Autokutseõppe Liidu eesmärgid on:

 • Mootorsõidukite valdkonna kutseõppe arendamine, propageerimine ja tähtsustamine
  ühiskonnas
 • Koostöö kõrg- ja muude koolidega, kutseõppeasutustega ning tööandjatega,
  arendada mootorsõidukite valdkonna kutsete õppekavasid ning rakenduskavasid,
  õppemeetodeid ja õppematerjale
 • Mootorsõidukite valdkonna kutsestandardite arendamine, siseriiklike ja
  rahvusvaheliste kutseeksamite läbiviimine ja kutse andmine
 • Mootorsõidukite valdkonna kutsemeisterlikkuse tõstmine ja kutsevõistluste
  korraldamine
 • Mootorsõidukite valdkonna erialase alg-, täiend- ja ümberõppe ning koolituste
  ettevalmistamine ja läbiviimine

Liikmelisus

 • Liidu liikmeteks võivad olla autoeriala kutseõpetajad, autoeriala üliõpilased, autoeriala
  kutseõpetuse arendamisest huvitatud isikud, organisatsioonid ja ühendused.
 • Üldkoosoleku otsusega võib auliikmeks kuulutada Autokutseõppe Liidule ja autoeriala
  kutseõppele erilisi teeneid osutanud füüsilisi ja juriidilisi isikuid
 • Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus soovija sellekohase kirjaliku avalduse
  põhjal, samuti korraldab juhatus liikmete arvestust.

Tutvu täismahus põhikirjaga siin: