Skip to content

Kutsetunnistuse taastõendamiseks esita dokumendid õigeaegselt

Isikud, kellel kutsetunnistus aegub ning soovivad kutset taastõendada, peaksid esitama aegsasti dokumendid töömaailma kutse taotlejana, vt www.autokutse.ee/toomaailmast

1) vormikohane avaldus
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (ID-kaart või pass);
3) haridust tõendava dokumendi koopia või kutseõppeasutuse kinnitus õppekava läbimise kohta või
kutsealase täienduskoolituse tõendusdokumendi koopia;
4) kutsealaste teadmiste ja oskuste arengu kirjeldus – praktikapäevik või töökirjeldused;
maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. Kutse
taastõendamisel lisaks:
5) vormikohane eneseanalüüs
6) tööandja soovituskiri

Palume kutse taastõendamise dokumendid esitada kaks kuud enne kutse aegumist.