Skip to content

WorldSkills

Aastal 1946 tunti Hispaanias suurt puudust oskustööliste järele. Oli vaja veenda noori, nende vanemaid, õpetajaid ja tulevasi tööandjaid, et nende tulevik sõltub paljuski sellest, kui hästi või halvasti kutsekoolituse süsteem riigis töötab. Et noori motiveerida ja kutseõpetuse taset tõsta tuli Mr José Antonio Olaso, Hispaania Noorte Organisatsiooni peadirektor, välja ideega hakata korraldama kutsevõistlusi, kus noored ametiõppijad saaksid virgutada oma võitlusvaimu, külastajad saaksid aimu kutseerialade mitmekesisusest, räägitaks tulemustest ja kiidetaks parimaid. Idee võeti hästi vastu ning juba 1947. aastal toimusid Hispaanias esimesed kutsevõistlused mehhaanika erialal.

Kuid korraldajate sihid olid veel kõrgemad. Nad nägid, et noorte huvi ametiõppimise vastu ja nende entusiastlikku soovi saada heaks spetisalistiks tõstaks veelgi võimalus oma oskusi võrrelda teiste riikide noortega. Otsustati hakata võistlusi korraldama üheskoos teiste huvitatud riikidega. Esimesed rahvusvahelised kutsevõistlused peeti 1950. aastal Madriidis, kus teineteiselt võtsid mõõtu Hispaania ja Portugali oskustöölised.

Rahvusvahelise organisatsiooni loomine

Võistlustel osalevate riikide esindajatest moodustati organisatsioon WorldSkills, mille ülesandeks on võistluste koordineerimine. Organisatsiooni laiem eesmärk on kutseõppe väärtustamine ja kutseõppe kvaliteedi kõrgetasemelisuse saavutamine üle maailma. WorldSkills´i liikmeks on 2008. aasta seisuga 50 riiki ning Eesti on alates 2007. aasta algusest WorldSkills’i liige. Eesti esindajaks WorldSkills´i organisatsioonis on Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul SA Innove.

Tänapäev

WorldSkills´i võistlused toimuvad iga kahe aasta tagant ning need on ühed tähtsamad kutseoskuste testimise ja näitamise kohaks. Võistlused toimuvad mitu päeva ning võistluste ajal testivad võistlejad oma oskusi rangete rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Igal võistlusalal hinnatakse nii tehnilist sooritust kui ka meeskonnatööd, suhtlemist ja oskust töötada projektidega. Lõpptulemusi hinnatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedalitega.

WorldSkills International ametlik kodulehekülg: www.worldskills.org