Skip to content

EuroSkills

euroskills-2016

Euroopa riikide noored parimad kutsemeistrid on ärevuses. Uksele koputab oodatuim sündmus – kutsevõistlus Euroopa parima kutsemeistri tiitlile. Võistlemas on ligikaudu 450 noort inimest vanuses kuni 25 aastat 30-st erinevast Euroopa riigist. Võistlusalasid jagub pea kõigile kutsetele, alates moekunstist kuni metallitööstuse erialadeni.

EuroSkills`il on võistlemas ka parimad sõiduautotehnikud!

Eestit esindab Göteborgis Janari Zirk. Janari lõpetas jaanuaris 2016 Tartu Kutsehariduskeskuse autotehniku õppekava ja omab kutset sõiduautotehnik, tase 4. Õpinguid jätkab Janari sõiduautodiagnostiku 5. taseme õppekaval. Lisaks tublidele õpitulemustele on Janari noppinud tiitli „Parim noor autotehnik 2015“. Selle väärika tiitli pälvis Janari kutsekoolide vahelisel kutsevõistlusel 2015. aasta mais.

Janari kommentaar 2015. aasta võidu järel:
„Olen alates kümnendast eluaastast remontinud mootorrattaid ja suviti töötanud autoremonditöökojas,”
„Olen väga rahul Tartu Kutsehariduskeskusega ja pärast kooli lõppu tahan edasi õppida autodiagnostikuks,”
Allikas: http://khk.ee/uldinfo/uudised/parim-noor-autotehnik-on-janari-zirk

Pole kahtluse raasugi, et Janari edu tagatiseks on tema sihikindlus ning kuldaväärt juhendaja.

Janari juhendaja on autoerialade kutseõpetaja Tanel Plovits.

Janari ja Taneli osalemist EuroSkills 2016 võistlusel toetavad Tartu Kutsehariduskeskus ja Autokutseõppe Liit.

Soovime Janarile ja Tanelile head reisi Göteborgi ning sirget kepsu võistlustules!

Janek Pukka
juhatuse liige
Autokutseõppe Liit
janek.pukka@autokutse.org


Üleeuroopaliste kutsemeistrivõistluste EuroSkills eesmärk on tutvustada erinevaid kutsealasid ja noorte meistrite oskusi ning seeläbi arendada kutseõpet terves Euroopas. Võistlused võivad olla nii individuaalsed kui ka meeskondlikud, mille käigus panevad end proovile kuni 25-aastased noored meistrid umbes viiekümnel erineval kutsealal. Üleeuroopalised kutsemeistrivõistlused toimuvad iga kahe aasta tagant.

EuroSkills´i võistlused annavad hea võimaluse tutvuda lähemalt erinevate kutsealadega ja võrrelda Eestis õpetatavate erialade taset teiste Euroopa riikidega. Samuti peegeldavad võistlused Euroopa maade kutsestandardeid ja nõudeid kvalifikatsioonile. Iga riigi noortel kutsemeistritel on võimalus oma oskused ja teadmised proovile panna ning võrrelda neid sama ala õppivate Euroopa noortega. EuroSkillsi võistluste žüriides osalevad ekspertidena ka meie kutseõpetajad. Saadud kogemus annab samuti hea võimaluse erialade edasiarendamiseks Eesti kutsekoolides.

EuroSkills´i võistlusi koordineerib Euroopa Kutseoskuste Edendamise Organisatsioon (ESPO), mis loodi 2007. aastal. Võistluste arendamises löövad kaasa kõik organisatsiooniga ühinenud riigid. Eestit esindab organisatsioonis Sihtasutus Innove.

EuroSkills ametlik kodulehekülg: http://www.euroskills.org/

EuroSkills 2016 Gothenburg/ Göteburg