Kutseregistri teavitused on nüüdsest seotud kodanikuportaaliga

SA Kutsekoja teatel alates 02.07.2020 saavad kutse(tunnistus)te omanikud kutseregistrilt teavitusi. Teated saadetakse kodanikuportaali, kust eesti.ee meiliaadressi suunamise korral need edasi kutse omanike e-mailile jõuavad.

Igapäevaselt saadetakse teateid viimase 24h jooksul toimunud tegevuste kohta järgmistel juhtudel:

  •  Kutse (kutsetunnistus, osakutsetunnistus, koolilõpudokumendile kantud kutse) on isikule väljastatud.
  •  Kutsetunnistuse duplikaat on isikule väljastatud.
  •  Isiku kutsetunnistus aegub 6 kuu jooksul.
  •  Isiku kutse- või osakutsetunnistus on kehtetuks tunnistatud.

Kutsetunnistusega seotud küsimuste korral on abiks kutseregister, e-mail kutseregister@kutseregister.ee, tel 679 1704 või kutse andja Autokutseõppe Liit,
autokutse@gmail.com, tel 5668 1400