Skip to content

Erasmus+ project

Koostöö edendamine autotööstuse kutsehariduse arendamiseks


Autokutseõppe Liit on projekti “Koostöö edendamine autotööstuse kutsehariduse
arendamiseks” (projektinumber 20231-LV01-KA210-VET-000160481) partnerorganisatsioon. Projekti heakskiit on saadud Erasmus+ programmi raames, KA210 – VET – Väikesemahulised partnerlused kutsehariduses ja -koolituses.

Projekti viiakse ellu koostöös Läti organisatsiooniga Automotive Association.


Projekti eesmärk on luua partnerlus, tugevdada koostööd ja vahetada parimaid praktikaid, et soodustada asjakohaste oskuste kaasamist autoremonditööstuse hariduslikku sisusse ning tagada ohutu keskkond uute tehnoloogiatega sõidukitega töötamiseks. Oluliste oskuste tuvastamise ja parimate praktikate uurimise kaudu edendatakse kutsehariduse kohandamist viimaste tööturu nõudmistega ning edutatakse kutseharidusse.


Projektis elluviidavad tegevused hõlmavad järgmisi tegevusi:


1) Koostöö loomine Läti ja Eesti autoremonditööstuse osalejate vahel (kogemuste
vahetuse visiidid)


2) Asjakohaste oskuste kaasamine autoremonditööstuse Läti professionaalsetesse kvalifikatsiooninõuetesse ja Eesti kogemuste uurimine.


3) Selgitava materjali väljatöötamine tööalaste oskuste ja ohutusnõuete kohta, mis on seotud uute tehnoloogiatega sõidukitega töötamisega.


Projekti kestus: 12 kuud, alates 1. septembrist 2023 kuni 31. augustini 2024.
Euroopa Liidu poolt eraldatud summa on 30 000,00 eurot.


Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

ERASMUS+ project


Promoting cooperation for the Development of Voctional Education in the Automotive
repair Industry


Autokutseõppe Liit is a partner organization of the project “Promoting Cooperation for the Development of Vocational Education in the Automotive Repair Industry” (project No. 2023-1-LV01-KA210-VET-000160481). The project is approved under the Erasmus+ programme, KA210 -VET – Small-scale partnerships in vocational education and training.


The project is implemented in cooperation with the Latvian organization Automotive Association.


The project aims to establish a partnership, strengthen cooperation, and exchange best practices to promote the inclusion of relevant skills for the automotive repair industry in the educational content and to ensure a safe environment for working with new technology automobiles. By identifying the relevant skills and exploring best practices, the adaptation of vocational education to the latest labour market requirements and a high-quality offer of vocational education will be promoted.


The activities to be implemented within the project:

1) establishing a basis for cooperation between Latvian and Estonian automotive repair industry participants (experience exchange visits);


2) inclusion of relevant skills for the automotive repair industry in the Latvian professional qualification requirements and examination of the experience of Estonia;


3) development of explanatory material for professional duties and safety requirements working with new technology automobiles.


Duration of the project: 12 months, from September 1, 2023, to August 31, 2024.
The granted amount by the European Union is 30 000,00 EUR.

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.