Skip to content

Kehtna Kutseõppekeskus otsib autoala praktikut-õpetajat

Head Eesti autoala tublid tehnikajuhid ja koolitajad!

 

Mina olen Alar Õige Autokutseõppe Liidu tegevjuht, ja pöördun Teie poole koostööpalvega.

Paljud meie valdkonna tippettevõtted on juba panustamas Eesti kutseharidusmaastikule oma koostööga eri koolides. Teisiti ju polegi võimalik tagada tulevastes kutse omandajates parimat ja kaasaegsemat arusaama ning oskust autovaldkonnas kiiresti lisanduvatest arendustest. Ehk – seda ei saa meie asemel teha keegi teine või asjast kaugel olevad inimesed

Sestap soovingi teavitada et Autokutseõppe Liidu poole on pöördunud Kehtna Kutsehariduskeskuse juht Karmen Selter, kelle suureks sooviks ja vajaduseks on viia Kehtnas autotehnika õpe uuele tasemele. Selleks on selgesti vajalik kaasaegsete teadmiste  toomine vahetult õppijateni.

Kindlasti on põhjendatud teiepoolne küsimus – aga mida saame sellest  sedaviisi osalev autoettevõte? Vastus oleks selles valdkonnas kaua tegutsenud inimesena järgmine:

  1. Parem kooliõpilaste ettevalmistus lihtsustab nende lihtsamat ja edukamat kaasamist õpe osaks olevate praktikate kaudu Teiegi ettevõttes nii praegusesse kui tulevasse järelturu tootmisesse
  2. Oma kogemuste ja teadmiste edasiandmisega toetate õppijate huvi ja mõtlemist tulla ja olla just Teie margi/ettevõtte teenistuses
  3. Jagades praktilist õpet – laiendame me nende inimeste margikohast spetsiifilist kaasategutsemis oskust. Seejuures ei peaks unustama ka seda et korrektsema arusaamise korral nn. universaalseadmetega diagnoosi asetamisel autotehnikale läbi margikohase auto testimise toetame me ka tulevikus endale laekuvate valediagnooside ja ebakohaste remondikatsetuste hulka, mis läbi lihtsustame iseendi igapäeva toimetusi järelturu töökodades

Neid argumente on veelgi. Aga usun teie praktilisse kogemusse mis kinnitab et omale vajalikke teadmisi oskuslikult jagades saavutame lisaks üldisele tehnilisele oskustaseme tõusule ka endale margikohaselt parema meeskonna ja teovõimekuse. Rääkimata siis püsiva vajaduse – hoida ja leida paremini ettevalmistatud tehnikute meeskonda  lisaväge – järgnevateks aegadeks parema lahenduse

Palun Teil kriitiliselt hinnata oma meeskondi ja isiklikke oskusi – olla tegudega toetamas tuleviku tegijate vormimist juba täna, vahetult, ka isiklikult ja leida meist igale vajalikeks hoiakuteks tegijad ja võimalused selleks.

Lisainfo saab kindlasti kiire ja positiivse tagasisidena Kehtna Kutsehariduskeskuselt:

Karmen Selter

Kehtna Kutsehariduskeskuse

direktor

karmen.selter@kehtna.edu.ee

523 3646

 

Samuti on oluline info saadaval kooli tehnikavaldkonna juhilt Ülo Kannelmäe:

 

Ülo Kannelmäe

Kehtna Kutsehariduskeskuse

tehnikavaldkonna juht

ulo.kannelmae@kehtna.edu.ee

502 5525

Parimate soovidega kogu autovaldkonnale ja isiklikult teist igale

 

Alar Õige

 

Autokutseõppe Liit

Liimi 1, Tallinn

autokutse@gmail.com

NB! Jagamine on vajalik! A.