Skip to content

VÕTA temaateline e-koolitus

Alanud on uus õppeaasta.

Seega tasub mõelda, kas sul on võimalik mingeid aineid arvestada VÕTAga ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise põhimõtetel.

Eelmisel aastal valmisid Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel VÕTA temaatilised e-koolitused, mis on suunatud VÕTA taotlejatele, nõustajatele ja hindajatele.

E-õppematerjal sisaldab materjali lugemiseks, enesehindamis harjutusi ning praktilisi näiteid.

VÕTA digitaalsed õppematerjalid on leitavad siin: VÕTA digitaalsed õppematerjalid e-koolikotis

E-õppematerjali autorid: Einike Pilli ja Marin Johnson; õppedisainerid: Veronika Tuul ja Marin Johnson; projektijuht: Sigrid Aruväli; video: loovagentuur Newton. E-õppematerjali koostas OÜ Innowise Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel.