Skip to content

Autokutseõppe Liit pälvis “Digipööraja” tunnustuse

Tänavu tunnustas SA Kutsekoda kvaliteedimärgiga kutse andjaid, kes on kutse andmise hõlbustamiseks või tõhustamiseks kasutusele võtnud nutikaid digilahendusi.

Kvaliteedimärgi “Tunnustatud kutse andja 2021: Digipööraja“ pälvis kuus kutse andjat, kelle hulgas on ka Autokutseõppe Liit.

Kvaliteedimärgiga tõstetakse esile neid, kelle tegevust valitud kategoorias saab seada eeskujuks. Läbi tunnustamise saab jagada ka kutse andjate parimaid kogemusi ning tõsta kutsesüsteemi usaldusväärsust, kvaliteeti ja mainet.

Tunnustust pälvisime ülemineku eest e-testide keskkondadele, samuti oleme automatiseerinud taotluste menetlemise ja dokumendiringi. Taotlejad saavad e-keskkonnas teooriaeksami sooritamise järel kohe teada oma tulemuse. Kooliülene protokoll võimaldab anda eksami tulemuste tagasiside nii taotlejale kui ka koolile.

Autokutseõppe Liit tänab meie kõiki koostööpartnereid, kes aitasid meil antud kvaliteedimärgi saavutamisel ning tänab SA Kutsekoda meid tunnustamast.