Skip to content

Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangud. (uuendatud 05.11.2021 seisuga)

Kutseeksamite läbiviimisel tuleb arvestada Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ning nakkusohutuse tagamiseks.

Alates 25. oktoobrist on vaja kõigil, kes osalevad siseruumides toimuvatel eksamitel, esitada sertifikaat            COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimise või haiguse läbipõdemise kohta.

Erandina võib kutseeksamitele lubada osalejaid ka negatiivse COVID-19 testi ettenäitamisel kutsete puhul, mis:

a. saadakse kutseõppe tasemeõppe lõpetamisel sooritatava kutseeksamiga;

b. on vajalikud reguleeritud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, kuna teatud juhtudel on töötamise eelduseks vastava kvalifikatsiooni tõendava tähtajalise tunnistuse olemasolu (vt https://www.kutsekoda.ee/reguleeritud-kutsed/).

Nakatunute eksamile pääsemise vältimist aitab saavutada kõigi osalejate testimine enne eksamit.