Skip to content

10. ja 11. veebruaril toimusid veebikeskkonnas kutseeksamite hindajate täiendkoolitused koostöös OÜ Yebisu Eesti.

Koolitusel osales kokku 31 inimest, millest oli 15 töömaailma esindajat ja 16 kutsekoolide esindajat ja kutseõpetajat. Koolitus aitas mõista kutsesüsteemi olemust ja kutseeksami hindamise protsessi, arendada ennast hindajana ning hinnata taotleja kompetentse. Koolituse käigus jagati teadmisi kutseeksamite eesmärkidest, hindaja rollist, mõjust ning soovitusi intervjuu ellu viimisest. Koolitusel osalejate tagasiside oli ainult positiivne.

Koolitajad olid Anu Vaagen ja Raili Laas (OÜ Yebisu Eesti). Koolitajate kommentaar toimunu kohta:

Hindajate koolitust võib nimetada tõeliseks ühesõppimiseks, kus oma kogemusi, mõtteid, arvamusi ja vaateid jagasid nii kogenud kui alustavad hindajad, nii ettevõtjad kui ka õpetajad. Kui kutseeksamil tuleb keskenduda taotlejale ja tema kompetentside hindamisele, siis sellel koolitusel vaatasime ka enda sisse ja mõtestasime hindaja rolli, kompetentse ja mõju laiemalt. Lisaväärtust lõi kindlasti dialoog ettevõtete ja koolide esindajate vahel. Räägiti üksteise ootustest ja probleemidest, tõdeti suuremat vajadust koostöö järele, mis aitaks kaasa praeguste õpilaste kui tulevaste kutsetaotlejate paremaks ettevalmistamiseks töömaailma astumisel“.

Autokutseõppe Liit tänab kõiki osalejaid ja soovib õpitu edukat rakendamist!