Skip to content

Oleme nüüd AMTELi liige!

Autokutseõppe Liidul on hea meel teatada, et oleme vastu võetud Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu liikmeks. Liitumine AMTEL-ga oli üks AKõL 2020 aasta strateegilisi eesmärke, mille tulemusel soovime saavutada tööandjate suurema kaasatuse. See on oluline samm, et läbi seotud eesmärkide luua sünergia ja terviklik lähenemine autovaldkonna arenguks, et jõuda parimate tulemusteni.

Ühised eesmärgid

AMTELi ja Autokutseõppe Liitu seovad ühised eesmärgid. Meie mõlema missioon on arendada ja propageerida mootorsõidukite valdkonda ühiskonnas ja teha seda läbi koostöö erinevate institutsioonide vahel. Oleme Liiduna eesvedajad mootorsõidukite valdkonna kutsestandardite arendamisel, erialase alg-, täiend- ja ümberõppe ning koolituste ettevalmistaja ja läbiviija. Ühtlasi arendame valdkonna kutsete õppekavasid, meetodeid ja materjale. AMTELi üks eesmärke on aga just arendada ühistegevust õppe- ning teadus- ja arendusasutustega. Antud eesmärkide ühendamine loob suurema positiivse mõju autovaldkonna kutseõppe arengule, mis vastaks parimal võimalikul moel autode tehnilise arengu ja tööturu vajadustega.

Selged ootused

Ühiste ressurssidega saame panustada autokutsete arendamisse. Analüütiline ja süsteemne lähenemine valdkonna arengusse on aluseks luua koolitusvajaduse prognoosid. Antud tegevused aitavad korrastada tööturgu, millesse võiksid kaasatud olla ka muud huvitatud osapooled (MTA, Töötukassa, Tööinspektsioon, HTM, jne). Koostöö tulemusel saadav sisend on aluseks õppekavade arendamiseks, õppematerjalide väljatöötamiseks, stažeerimisprogrammide loomiseks, karjääri- ja teemapäevade korraldamiseks.

Usume, et antud koostöö loob parema keskkonna mõlema Liidu tegevuseks. Tööandjate kaasatus AKÕLi protsessidesse aitab suurendada vastutustundlikkust kutsestandardites nõutud kompetentside reaalsel rakendamisel. Loodame näha, et suureneb töökohapõhises õppes õppijate osakaal ja tööandjate eelarves nähakse ette kutsehariduse toetamise võimalusi.

Kutse andjana soovime pakkuda parimat kutse andmise kvaliteeti, mille protsess on avatud ja kuhu on kaasatud ka tööandjad.