Skip to content

Kutseregistri teavitused on nüüdsest seotud kodanikuportaaliga

SA Kutsekoja teatel alates 02.07.2020 saavad kutse(tunnistus)te omanikud kutseregistrilt teavitusi. Teated saadetakse kodanikuportaali, kust eesti.ee meiliaadressi suunamise korral need edasi kutse omanike e-mailile jõuavad.

Igapäevaselt saadetakse teateid viimase 24h jooksul toimunud tegevuste kohta järgmistel juhtudel:

  •  Kutse (kutsetunnistus, osakutsetunnistus, koolilõpudokumendile kantud kutse) on isikule väljastatud.
  •  Kutsetunnistuse duplikaat on isikule väljastatud.
  •  Isiku kutsetunnistus aegub 6 kuu jooksul.
  •  Isiku kutse- või osakutsetunnistus on kehtetuks tunnistatud.

Kutsetunnistusega seotud küsimuste korral on abiks kutseregister, e-mail kutseregister@kutseregister.ee, tel 679 1704 või kutse andja Autokutseõppe Liit,
autokutse@gmail.com, tel 5668 1400