Skip to content

Võrgustikuseminar 2019

2019. aasta autoerialade õpetajate ja huvitatud osapoolte võrgustikuseminar toimus 15.-16. novembril Tallinnas.

Seminari korraldas SA Innove.

Teemad:

  • Arengud kutsehariduses
  • Sõnumid Kutsekojast
  • Põlvkondade erinevused. Väärtuste juhtimine
  • Koolide kogemused lõimitud ainete õpetamisel
  • Koolitus teemal “Määrdeained”
  • Koolitus teemal ” Kliimaseadmete käitleja pädevused muutuvas keskkonnas”
  • Lõimitud ainete rakendamine autoerialade õppekavades. Autoerialade digitaalsed õppematerjalid/õppevara
  • Kutseeksamid